Tag: 2566

3

งานกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

/
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ณ ห้องประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์วัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่ง ทางบก ...
376778

งานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

/
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)...