Tag: 2566

LINE_ALBUM_โชว์แชร์เชื่อม(ระยอง)_1

เวทีโชว์ แชร์ เชื่อม ตอน “สานพลังภาคี ลดเสี่ยง เลี่ยงป่วย เรื่องที่ทุกคนทำได้”

/
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ตอน “สานพลังภาคี ลดเสี่ยง เลี่ยงป่วย เรื่องที่ทุกคนทำได้” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา และ โรงแรมคามิโอ แกรนด์...
รูปภาพ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 2

/
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี...
รูปภาพ1

สานพลังภาคี Kick off “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้” รณรงค์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมากขึ้น ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

/
คกก. บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส.-ภาคี Kick off “หมวกกันน็อก…สมองไม่น็อก #ความดีที่คุณทำได้ พบ 70% อุบัติเหตุ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ บาดเจ็บที่ศีรษะสูง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “#Save สมอง…สวมหมวกกันน็อก สมองไม่น็อก”...
a

“งานเปิดตัวการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด”

/
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “เปิดตัวการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระหว่าง...
S__199376917

งานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

/
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ณ วัดพุทธปัญญา (ข้างกระทรวงสาธารณสุข) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)...