ประกาศทุนวิจัย

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal)

มูลนิธิไทยโรดส์ ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนองานวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนในหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. การพัฒนาวิธีการสำรวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Image Processing คลิกดูเอกสารรายละเอียด
  2. การศึกษาความเร็วจำกัดที่เหมาะสมบนถนนและทางหลวงในประเทศไทย คลิกดูเอกสารรายละเอียด