ข่าวสาร

ปก

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”

/
ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้ง กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน               ...
สคอ.

งานแถลงข่าว “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึง…กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย

/
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึง…กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย” ปี 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดย...
1617619803512

BUS&TRUCK’ 21 มหกรรมธุรกิจการขนส่ง ครั้งที่ 17

/
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงาน BUS & TRUCK’21 มหกรรมธุรกิจการขนส่ง ครั้งที่ 17  เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด “Smart Transportation” ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์เทคโนโลยี    อันทันสมัยต่างๆ...
107767

สัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนน “วิกฤตอุบัติเหตุยานพาหนะ 2 ล้อ”

/
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนน “วิกฤตอุบัติเหตุยานพาหนะ 2 ล้อ” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม...
สัมมนาระบบ HAIMS_200421_0237

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบ HAIMS เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน”

/
เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบ HAIMS เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน” ณ Raweewan Residence...
1

การฝึกอบรมการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กร รุ่นที่ 4

/
ด้วยมูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานมาตรการองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลเจ้าหน้าที่...