ข่าวสาร

a

“งานเปิดตัวการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด”

/
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “เปิดตัวการพัฒนาเนื้อหาการอบรมด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ในกระบวนการทำใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระหว่าง...
S__199376917

งานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

/
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ณ วัดพุทธปัญญา (ข้างกระทรวงสาธารณสุข) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)...
B4600FEE-3A80-4807-813D-894BAC97D91C

งาน “กทม.ปลอดเหตุ ทั่วประเทศปลอดภัย พร้อมใจใส่หมวกกันน็อค”

/
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “กทม.ปลอดเหตุ ทั่วประเทศปลอดภัย พร้อมใจใส่หมวกกันน็อค” พร้อมร่วมนำขบวนกลุ่มจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และไรเดอร์เดลิเวอรี่) สวมหมวกกันน็อค ณ...
3

งานกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

/
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ณ ห้องประชุมมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์วัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่ง ทางบก ...
376778

งานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย”

/
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)...
19

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Memorandum Of Understanding for SAFE ROADS, SAVE LIVES

/
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรโรตารีประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน (CCS-RS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...