โครงการที่ดำเนินการอยู่

มูลนิธิไทยโรดส์ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

  • การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566

หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์กำลังดำเนินการ

สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org