โครงการที่ดำเนินการอยู่

มูลนิธิไทยโรดส์ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

  • การพัฒนาระบบการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
  • การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2566
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย (TRSL)

หากท่านมีข้อคำถามหรือสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิไทยโรดส์กำลังดำเนินการ

สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ info@thairoads.org