ปีที่โครงการแล้วเสร็จ: ปี 2012

Accident 2011

การจัดทำหนังสือสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553

นับแต่ปีพ.ศ.2546 ประเทศไทยได้เข้าสู่อีกยุคแห่งการดิ้นรนไปสู่สภาวะคมนาคมขนส่งปลอดภัย สัญญาณของยุคใหม่ปรากฎในหลายลักษณะ ที่สำคัญได้แก่ การมีเงินให้ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นกอบเป็นกำต่อเนื่องปีละไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาท การทำงานอย่างแข็งขัน [...]
Seat Belt Book 2011_Cover

การสำรวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี 2554

รายงานผลสำรวจ “อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554” ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในภูมิภาคต่างๆ [...]
Helmet Book 2011_Cover

การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2554

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]
Seat Belt Book 2010_Cover

การสำรวจอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี 2553

รายงานผลสำรวจ “อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553” ได้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในภูมิภาคต่างๆ [...]
Helmet Book 2010_Cover

การสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2553

รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553” จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [...]