องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ในแต่ละปีมีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิต หรือมากกว่า 7 คนต่อวัน และอีกเกือบ 200 คนต่อวันได้รับบาดเจ็บหรือพิการ หรือกว่า 72,000 คนต่อปี ซึ่งมีเด็กราว 1.3 ล้านคนเดินทางโดยการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อค แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้ก็ตาม

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย Asia Injury Prevention (AIP) Foundation และ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children in Thailand จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการ The 7% Project โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กจาก 7% ให้เป็น 60% ทั่วประเทศภายในปี 2560 ซึ่งมูลนิธิไทยโรดส์ได้มีส่วนร่วมสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กนักเรียน ทั้งหมด 12 แห่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลสำรวจมาพิจารณาและดำเนินโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน

 

รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิไทยโรดส์
ผู้สนับสนุน : Save the Children Foundation
ปีที่ดำเนินการ : 2558-2559