เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรโรตารีประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน (CCS-RS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย (Memorandum Of Understanding for SAFE ROADS, SAVE LIVES) ณ ห้อง B1-1 สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา เพื่อสร้างเป้าหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ความท้าทายสำคัญในการลด และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คือ การกำหนด “นโยบายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก ลงครึ่งหนึ่งในภายในปี 2573 สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ คือ “การทำงานแบบมุ่งเป้า” โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

ขณะที่ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และประธานแผนงาน สอจร. ร่วมกับ สสส.เผยข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนล่าสุดที่น่าเป็นห่วง ระบุว่า ขณะนี้ตัวเลขบาดเจ็บและเสียชีวิตกำลังกลับมาพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง จนสร้างความกังวลอย่างยิ่ง ให้กับเครือข่ายทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากกราฟคนตาย เริ่มกระดกขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเรื่องที่น่าวิตกและน่ากลัวอย่างมาก โดยตั้งแต่เดือน เม.ย. – ต.ค. 2565 พบว่าคนตายมากกว่าปี 2564 ทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 10%รวมแล้วขณะนี้จึงมากกว่าเป็นหลัก 1,000 จึงคาดว่าในเดือน ธ.ค. นี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมจะแตะระดับ 18,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 16,000 รายในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู้ดเดลิเวอรี่” ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

Tags: