เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในมุมกว้างขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอกเทศกาล และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก สสส.และภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญชวนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือลด ละ เลิก เพราะการดื่มแล้วขับ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ  สสส. ได้ผลิตสปอตรณรงค์สื่อสาร 2 ชุด คือ “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ซึ่งจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ ทำให้สายตา การมองเห็น และการตัดสินใจแย่ลง และ “ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า” ให้เหล้า = แช่ง ขอบคุณคนไทยที่มอบของขวัญที่ดีให้แก่กัน

“สสส. หนุนเสริมภาคีเครือข่าย ในการจัดการท้องถิ่นสร้างความปลอดภัยทางถนน อาทิ ตำบลสุขภาวะกว่า 3,000 แห่ง รณรงค์ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ” มีพื้นที่ 111 ตำบล ทำงานอย่างเข้มข้น เครือข่ายกองร้อยอาสาจราจรหญิง ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4 พื้นที่ภาคอีสานตอนบน 12 จังหวัด ลดอุบัติเหตุ ตั้งด่านชุมชนป้องปรามผู้ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกว่า 100 เครือข่ายทั่วประเทศ รณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและเยาวชน รณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100%” และขอให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกราย เครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่มีอยู่ทั่วประเทศร่วมดูแลเฝ้าระวังดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 200 กว่าอำเภอ เพื่อให้ทุกการเดินทางปีใหม่นี้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานศาลยุติธรรม สรุปยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คดี “เมาแล้วขับ” สูงถึง 1.5 หมื่นคน  กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการควบคุมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นป้องกัน และลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมาตรการ 3 ด่าน 1. ด่านตนเอง ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง และผู้อื่นจากการดื่มแล้วขับ        2. ด่านครอบครัว ให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วม ตักเตือนดูแลบุตรหลาน และคนในครอบครัว 3. ด่านชุมชน  เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่  ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวทางการสังเกต และประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปขับขี่

นพ. ขจรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานรณรงค์ สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทุกประเภท และขายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย โดยเป่าวัดทางลมหายใจ หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ คัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับในการดำเนินคดีต่อไป

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ ) กล่าวว่า ในทุกปีกว่า 500 ครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รัก และคนในครอบครัวไปด้วยอุบัติเหตุทางถนน สคอ.ได้ตระหนัก และสื่อสารให้กับสังคมมาโดยตลอด ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าช่วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2564 – 4 ม.ค. 2565  เกิดอุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง เสียชีวิต 333 ราย บาดเจ็บ 2,672 คน เป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ 29.51% จึงขอเน้นย้ำ ดื่มไม่ขับกรึ่มๆ ก็ถึงตาย ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร ซึ่งความจริงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้การสื่อสารแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายสื่อทั่วประเทศ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผลิตสื่อรณรงค์ เช่น แบนเนอร์ สติกเกอร์ และสื่อออนไลน์กระจายแก่ภาคีทั่วประเทศ หวังว่าปีนี้ทุกคนจะตระหนัก รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งรถ คน วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

นายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี ต. สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ต.สันทราย เป็นตำบลขับขี่ปลอดภัย มี 7 หมู่บ้าน พื้นที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ทำให้มีปริมาณรถขับผ่านจำนวนมาก และมีจุดเสี่ยงหลายจุด อาทิ ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง มีป้ายบดบังการมองเห็น รวมทั้งรถใช้ความเร็วสูง จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สสส. ได้เข้ามาหนุนเสริม ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย มีเครือข่าย อปท. ร่วมดำเนินการกว่า 8 เครือข่าย บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย เช่น หมวดการทางฯ สถานีตำรวจภูธร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคีเครือข่าย ในการแก้ปัญหาร่วมกัน บังคับกฎหมายเข้มข้น  มีมาตรการป้องกัน และประชาสัมพันธ์ ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุลดลง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ จัดตั้งด่านชุมชน ในเส้นทางก่อนเข้ามายังอำเภอ ปิดล้อมทั้ง 4 ด่าน สกัดกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วกระจายไปยังจุดต่างๆ ของหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนเพื่อสำรวจ ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย คอยสกัดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย

 

 

 

 

Tags: