ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้ง กระทรวงคมนาคม และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน                ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทผู้นำประเทศ” พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการวิจัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน”

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน ได้แก่

  • การพัฒนาระบบการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
  • พฤติกรรมเสี่ยง “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู๊ดเดลิเวอรี่” ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • พฤติกรรม “การหยุดรถบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)” ในเขตกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

  • พฤติกรรมเสี่ยง “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟู๊ดเดลิเวอรี่” ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • พฤติกรรม “การหยุดรถบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)” ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • พฤติกรรม “การใช้ความเร็วบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)”
  • อุบัติเหตุจากการหลับในกับรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกบนทางหลวง
  • ภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
Tags: