ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้บรรยายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีคุณณัฐพงศ์ บุญตอบ จากมูลนิธิไทยโรดส์ และคุณธนพล วิสุทธิกุล จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย พร้อมทั้งสาธิตและลงพื้นที่จริงเพื่อทดสอบการใช้งาน Mobile Application ในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย จากจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 22 ท่าน