วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เวลา 9.30-15.30 น. มีน้องๆ ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย จัดโดย มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ร่วมกับเครือข่ายทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น สสส. ศวปถ. สอจร. สพฉ. WHO และไทยโรดส์

กิจกรรมในครั้งนี้ ทีมวิทยากรจากมูลนิธิไทยโรดส์และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย อาสาสอนและให้ความรู้น้องๆ ใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างความสนุกสนานผ่านกิจกรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครมาได้ ตามรายละเอียดดังรูปภาพที่ปรากฎ

08-01