เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงานศิริราชรณรงค์สวมหมวกกันน็อค “We Care We Save” 2562 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้ขับขี่ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติ ให้ขับขี่จักรยานยนต์ โดยสวมหมวกกันน็อคทุกคนและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย ปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทางที่ดีต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ บูธกิจกรรมจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด และ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเกี่ยวกับผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่อย่างปลอดภัย และแจกเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนประชาชนที่สัญจรไปมา และ ผู้ที่สนใจอีกด้วย