เปิด 10 จังหวัด แก้ไข 30 จุดเสี่ยง สร้างถนนปลอดภัย กิจกรรม “Thailand Big move Road Safety” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุสู่เส้นทางถนนปลอดภัย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานสวนเพลิน ที่ผ่านมา

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นกำลังในการช่วยสอดส่องดูแลให้ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยแต่ละพื้นที่ 10 จังหวัดนั้น มีกลไกความคิดในการทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ

 1. จังหวัดตรัง “วิเคราะห์ปัญหาทำงานแบบบูรณาการ ใช้คนให้ถูกที่ลดปัญหาอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณไพรัช วัฒนกุล)
 2. จังหวัดภูเก็ต “ดึงพลังอาชีวะ ลดอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์)
 3. จังหวัดลพบุรี “ความเป็นเครือข่าย จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณภรธิดา เวียงสงค์)
 4. จังหวัดอุตรดิตถ์ “บังคับใช้ กม.-เคารพกฎจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณสุรชัย สินสวัสดิ์)
 5. กรุงเทพมหานคร “กลยุทธ์ลดอุบัติเหตุ ให้แขวงการทางฯ เป็นพระเอก สำนักงานเขตเป็นนางเอก” (ผู้ประสานงานหลัก คุณดวงเดือน อินทนู)
 6. จังหวัดนครพนม “ทุกคนทำงานเรื่องเดียวกันเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณไกรลาศ โกษาแสง)
 7. จังหวัดกาญจนบุรี “ชวนคิดชวนคุย ดึงพลังชุมชนร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน)
 8. จังหวัดสมุทรปราการ “ความสำเร็จเริ่มจากประชาชน ทำงานเป็นทีมแบบพี่น้อง” (ผู้ประสานงานหลัก คุณอังคณา ขาวเผือก)
 9. จังหวัดปทุมธานี “การทำงานต้องลงถึงประชาชน เกิดการมีส่วนร่วมช่วยลดอุบัติเหตุ” (ผู้ประสานงานหลัก คุณอำนาจ จันทร์ช่วง)
 10. จังหวัดลำพูน “ใช้ 4 แนวทาง สร้างถนนปลอดภัย” (ผู้ประสานงานหลัก คุณวิเชียร ปิงชัย)

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS) ผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์ Smart Phone ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Real Time

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย และบทบาท สสส. ในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จนมาถึงโครงการ “Thailand Big move Road Safety” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.
 • โครงการ “Thailand Big move Road Safety” โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • สดจากจุดเสี่ยงกลายเป็นถนนปลอดภัย 4 ภาค 4 พื้นที่ (จ.ตรัง จ.นครพนม  จ.อุตรดิตถ์  กรุงเทพมหานคร)
 • คุณพีชญ์ กาไชย นักร้อง นักแสดงที่เคยสูญเสียเพื่อนไปกับอุบัติเหตุ เปิดใจสนับสนุนและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
 • คุณแกรป ธนะเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ดารานักแสดงที่เคยประสบอุบัติเหตุด้วยตนเองเปิดใจถึงประสบการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนความคิดในการใช้รถใช้ถนน
 • กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังเครือข่ายถาคประชาชน ประกาศเจตนารมณ์สร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ