เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารบางนาทาวเวอร์ A ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์ 2

ทางบริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานทุกระดับทุกแผนกได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านความปลอดภัยฯ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมูลนิธิไทยโรดส์ นั้นได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอสาระความรู้ จำนวน 2 เรื่อง

  1. 11 รูปแบบของการชนของรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยและควรระวัง
  2. อุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถของผู้ขับขี่ โดยมีสาระสำคัญของประเด็นเกี่ยวกับ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถ ภาวะหลับในขณะขับรถป้องกันได้ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภาวะหลับใน