บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงาน BUS & TRUCK’18 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ ในการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ไฮไลท์แสดงพิเศษ Auto Service ’18 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีบริการยานยนต์ ประกอบด้วย 3 พาวิเลียนใหญ่ นำเสนออุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และเทคโนโลยีเพื่องานซ่อมแซม บำรุงรักษายานยนต์ จากกลุ่มสมาคมผู้ค้าอะไหล่ วรจักร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผ้าเบรก กรองอากาศ กรองน้ำมัน เซ็นเตอร์พาร์ท อินเตอร์เทรด, ตู้บรรทุกสินค้า Cube Ryder, อะไหล่ทดแทนในระบบเบรค Runstop, ผ้าใบปิดกระบะสำเร็จรูป แคปคาร์, ยางรองพื้น ยางบังโคลน ไซเก้นไฮมาค, ลูกหมากคุณภาพ จากตองสามและซีเจ, ชิ้นส่วนประดับยนต์ TODA BODYKIT, คลัชต์ Asahi และกาว Epoxy Silicone Polyurethane จาก N&N Intertrade ร่วมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายใน China Pavilion และ Taiwan Pavilion

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานหลากหลายกิจกรรม อาทิ

  • Test Drive : การทดสอบสมรรถภาพรถเพื่อการพาณิชย์
  • Knowledge Platform กิจกรรมสัมมนา/เสวนา ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โดยกูรูชั้นนำระดับประเทศ  เป็นต้น

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอประเด็นเรื่อง อุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถของผู้ขับขี่ โดยมีสาระสำคัญของประเด็น คือ

  1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถ
  2. ภาวะหลับในขณะขับรถ ป้องกันได้
  3. มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากภาวะหลับใน