เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมโครานารี่ คอร์ทยาร์ด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิไทยโรดส์ และสถาบันอิศรา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดเวที อบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน ภาคอีสาน ซึ่งเป็นการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพการรายงานข่าวของสื่อมวลชน สาขาโทรทัศน์ สาขาหนังสือพิมพ์ สาขาผู้สื่อข่าวออนไลน์ ในส่วนภูมิภาค โดยเน้นเนื้อหา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการความเร็วและพัฒนา เทคนิคการนำเสนอข่าวด้วย new media

โดยมูลนิธิไทยโรดส์ ได้ร่วมบรรยายและนำเสนอ “ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการใช้ความเร็ว” รวมไปถึง “แนวทางการจัดการความเร็วในประเทศไทย (Speed Management)” เพื่อเป็นข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอะแนะแก่ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำไปใช้ประกอบการผลิตข่าวเชิงวิเคราะห์ของสื่อมวชน