สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จัดงาน “15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เวลา 10.30–16.00 น. โดย มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพในมุมกว้าง เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของ สสส. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์  สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสำนักงานและภาคีเครือข่าย

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจอาทิ

  • เปิดตัวนิทรรศการ “การเดินทางของความสุข”เป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของ สสส. ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า  15,000 องค์กร
  • Showcase นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดจากผลการทำงานของ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  • ThaiHealth’s Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ

ทั้งนี้มูลนิธิไทยโรดส์ในฐานะภาคีเครือข่ายได้เป็นส่วนหนึ่งในตัวแทนของกิจกรรม Showcase นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย (GEO-ITEMS) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  โดยคุณณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ ได้อธิบายขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์ Smart Phone  ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Real Time และข้อมูลต่าง ๆ ที่รายงานผ่านระบบนี้ ก็จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทำให้ฐานข้อมูลของระบบ ITEMS มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น