วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทวารัณย์  โรงแรมซีบีดี ทู  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มูลนิธิไทยโรดส์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วแก่ผู้เข้าร่วมที่สนใจ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและขับเคลื่อนมาตรการรณรงค์การใช้ความเร็วอย่างปลอดภัยในระดับพื้นที่ได้จริง

ทางวิทยากรได้อบรมในเรื่องเทคนิคและวิธีการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว เช่น การสำรวจด้วยนาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) การสำรวจด้วยปืนตรวจจับความเร็ว (Speed Gun) การสำรวจโดยใช้โปรแกรม Easy Spot Speed รวมถึงฝึกปฏิบัติการสำรวจในภาคสนาม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วจากภาคสนาม กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก  โดยมีตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และภูเก็ต อาทิ หน่วยงานด้านถนนปลอดภัย ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11  สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)  แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) และ 3 (เวียงสระ)  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรพุนพิน  สถานีตำรวจภูธรเวียงสระ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  สถานีตำรวจภูธรป่าตอง และสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง