เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิไทยโรดส์ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ผ่านทาง Mobile Application” รุ่นที่ 4 (พื้นที่ภาคเหนือ) เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดย หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย การทดสอบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่จริง และการแสดงผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ผ่านทาง Web Application ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัย จากมูลนิธิรวมใจ อปพร.เมืองเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาลตำบล  เป็นต้น