เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย  (AIP Foundation) ร่วมกับ Global Road Safety Partnership (GRSP) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ได้จัดงานเสวนา “ช้าลงหน่อย…ชีวิตปลอดภัย เวทีชี้ทางออกหาทางแก้การขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง” ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องความเร็วในเมืองกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้และมีการเสนอความคิดเห็นแนวทางในการร่วมมือจัดการความเร็วที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง

นางสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของกรุงเทพมหานคร กว่า 200 รายในแต่ละปี ซึ่งจากรายงานจำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระหว่างปี 2556-2559 กว่า 50,000 คดี พบว่ามีจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจาก การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดถึง 4,424 รายสูงเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งมากกว่าคดีที่เกี่ยวกับเมาแล้วขับ ถึงร้อยละ 66

โดย นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การใช้ความเร็วของไทยจากผลสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ขับรถเกินกว่าอัตราที่กำหนดของตำรวจทางหลวงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี  โดยในปี 2558 พบว่ามีจำนวนมากกว่า 8 แสนราย จากเดิมที่ในปี 2557 มีเพียง 5 แสนกว่าราย ขณะที่ย้อนหลังกลับไป 5 ปี มีผู้กระทำความผิดเพียง 2-3 แสนรายเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าสถิติการจับกุมผู้ขับรถเร็วจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้สถิติอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขับรถเร็วลดน้อยลง จึงได้เสนอแนะแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมืองคือการใช้เนินชะลอความเร็ว (Speed Hump) ตามวิธีการจำกัดความเร็วทางหลักวิศวกรรมจราจรอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเนินชะลอความเร็วจะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพราะหากออกแบบไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาแทนได้

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • การนำเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด   โดยคุณพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ สมาชิกโครงการ Legal Development Program (LDP)
  • การนำเสนอถึงผลกระทบของการขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดของเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิเครือข่ายคนพิการ เครือข่ายคนเมืองกลุ่ม Big Tree Project กลุ่มผู้ใช้รถจักรยาน Bangkok Bicycle Campaign พระมหาสมปองร่วมถ่ายทอดแง่มุมของพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
  • รับชมคลิปเปิดตัวโครงการรณรงค์ “ฟ้องป้าเปีย” เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการขับรถเร็วในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองส่งเรื่องเข้ามาฟ้องป้าเปีย เพื่อการรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
  • การอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาสังคมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องการขับรถเร็วในเขตชุมชนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม