วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงเเรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่าย ได้จัดแถลงข่าว “ลดเร็ว ลดเสี่ยง วิสัยทัศน์อุโมง ฆ่าคุณได้ง่าย” เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมง สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ความเร็ว อันตรายจากสิ่งรอบข้างที่มองไม่เห็นเมื่อขับเร็ว ผ่านสื่อรณรงค์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานในปี 2558 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 24,237 คน เฉลี่ย 2.6 คนต่อชั่วโมง คิดเป็น 66 คนต่อวัน จากสาเหตุหลัก “การขับขี่ด้วยความเร็ว” ดังนั้น จึงมีการกำหนดความเร็วที่ปลอดภัยและเหมาะสม คือ เขตเมืองและชุมชน 50 กม./ ชม. และนอกเมือง 90 กม./ ชม. ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ความเร็วได้มากกว่าครึ่งหนึ่งได้ ทั้งนี้ จากหนังสือรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2558 ของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า 76% อุบัติเหตุบนทางหลวงเกิดจากการใช้ความเร็ว ส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี แต่มีอัตราการเสียชีวิตถึงรค้อยละ 34 ที่เกิดจากการใช้ความเร็วประกอบกับลักษณะทางกายภาพของถนนที่ไม่เหมาะสมกับการขับขี่ร่วมด้วย

สำหรับ “วิสัยทัศน์” คือ สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถเร็ว การมองเห็นด้านข้างจะแคบลงและโฟกัสแค่จุดตรงกลาง ซึ่งปกติสายตาจะมีองศาการมองเห็น 180 องศา มีมุมมองรับรู้ตื่นตัวที่ 20-30 องศา และมีเพียง 2-4 องศา ที่มองเห็นชัดเจน ที่เรียกว่า “Focal Point” ดังตัวอย่าง ถ้าขับรถที่ความเร็ว 90 กม./ ชม. องศาการมองเห็นจะลดลงเหลือแค่ 50 องศา หากมีวัตถุหรืออะไรมาตัดหน้าจะมีเวลาเพียง 2 วินาทีในการตัดสินใจเบรกซึ่งต้องใช้ระยะทาง 25 เมตร และกว่ารถจะหยุดสนิทจะต้องใช้ระยะเบรกอีก 58 เมตร รวมระยะเบรกที่ต้องใช้ทั้งหมด 83 เมตร ดังนั้น การตอบสนองที่ช้าลงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลให้มีความรุนแรงสูงมากขึ้น ดังภาพยนตร์โฆษณาชุด วิสัยทัศน์อุโมงค์ ลดเร็วลดเสี่ยง และ Speed | ซิ่งท้านรก แหกพิกัดเข็มไมล์