ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงเเรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้จัดงาน “รวมพลังแกนนำกันน็อค” (โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก) เพื่อขอบคุณและฉลองความสำเร็จให้แก่แกนนำเข้าร่วมโครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ โดย มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมในการดำเนินโครงการฯ และรับโล่ในฐานะภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือแและสนับสนุนโครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ ร่วมด้วย ผู้แทน FIA Foundation ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับ “โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์ เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก” เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กนักเรียนจากการใช้รถจักรยานยนต์ และเพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย ด้วยเหตุผลที่ว่า มีจำนวนเด็กที่เสียชีวิตในแต่ละปีถึง 2,600 คน บาดเจ็บและพิการ 72,600 คน ในขณะที่ มีเด็กไทยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 1.3 ล้านคน และผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของมูลนิธิไทยโรดส์ ประจำปี 2556 พบว่า เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน “คุณครูแกนนำ” จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง “ตำรวจแกนนำหมวกนิรภัย” ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 8 ได้นำกิจกรรมไปขยายผลต่อในโรงเรียนและพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการสัญจรโดยรถจักรยานยนต์ และเป็นการเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กต่อไป