เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกัปตัน โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิไทยโรดส์ ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย ผ่านทาง Mobile Application”  เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดย หน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดย หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย การทดสอบระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่จริง และการแสดงผลการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ผ่านทาง Web Application ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต