ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560 ให้แก่ภาคีเครือข่าย

ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
การบรรยายพิเศษ

  • เรื่อง “มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดย นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • เรื่อง “จุดเสี่ยง การแก้ไขและปรับปรุงจุดเสี่ยง/ จุดอันตราย” โดย คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิไทยโรดส์
  • เรื่อง “มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล” โดย คุณศิริชัย นิ่มมา ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

การอภิปราย/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • หัวข้อ “มาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล/ รถฉุกเฉิน ในมุมมองของพยาบาลส่งต่อ และสุภาพบุรุษนักขับ”

การวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

  • การวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของรถพยาบาลและรถฉุกเฉิน (EMS) ในพื้นที่
  • การวิเคราะห์จุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
  • การวิเคราะห์มาตรการองค์กร/ ชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ซึ่งทางไทยโรดส์ ได้นำ “ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน” (GEO-ITEMS Mobile Application) ไปร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่สามารถระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดยหน่วยกู้ชีพ/ กู้ภัย เพื่อนำข้อมูลอุบัติเหตุเหล่านี้ มาวิเคราะห์ผล รวบรวมและรายงานเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุประจำหน่วยและภาพรวมทั้งหมดได้