วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบศีรีขันธ์ ได้มีการจัดอบรมการวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึกและการใช้แอพพลิเคชั่นในการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัย โดยมีกิจกรรมที่สนใจ อาทิ การเรียนรู้งานกู้ภัยกับการทำงานเชิงป้องกัน การวิเคราะห์อุบัติเหตุเชิงลึก โดยคุณณัฐพงษ์ บุญตอบ นักวิจัยอาวุโสประจำมูลนิธิไทยโรดส์ โดยในการจัดอบรมการใช้แอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งระบุตำแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ และมีการลงพื้นที่หาข้อมูลจริงเพื่อทดลองใช้แอพพลิเคชั้น เพื่อนำเสนอข้อมูลและสรุปบทเรียนร่วมกัน