เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 1 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มูลนิธิไทยโรดส์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ รุ่นที่ 2 (อีสานบน) เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคในการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและขับเคลื่อนมาตรการรณรงค์การใช้ความเร็วอย่างปลอดภัยในระดับพื้นที่ได้จริง

ทางวิทยากรได้อบรมในเรื่องเทคนิคและวิธีการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็ว เช่น การสำรวจด้วยนาฬิกาจับเวลา (Stop Watch) การสำรวจด้วยปืนตรวจจับความเร็ว (Speed Gun) การสำรวจโดยใช้โปรแกรม Easy Spot Speed รวมถึงฝึกปฏิบัติการสำรวจในภาคสนาม และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ความเร็วจากภาคสนาม กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาจราจรจากจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย และหนองบัวลำภู