ทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการ “ความเป็นไทย วินัยจราจร” และการอบรม “ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน” เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานขับรถเมล์ รถแท็กซี่สาธารณะ รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง และพนักงานในหน่วยงานที่ลงนาม MOU 14 แห่ง รวมทั้งพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข รวม 600 ท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

มูลนิธิไทยโรดส์ ในฐานะภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดแสดงบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “11 รูปแบบการชนของรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยและควรระวัง” เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากรูปแบบการชนจากจักรยานยนต์แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้