ทาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง “เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติในครั้งนี้ ประมาณ 1,800 คน ทาง มูลนิธิไทยโรดส์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงบูธ และนำเสนอผล “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” ปี 2557 “แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ” ปี 2553-2557 “การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใหญ่พื้นที่อุตสาหกรรม” และ “การสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา” ปี 2558 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก