องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ประเทศไทย เปิดตัวโครงการรณรงค์หมวกกันน็อคไอเดียใหม่ “Helmet Hero ใครๆ ก็กันน็อค” ช่วยปรับพฤติกรรมใส่หมวกกันน็อคในโรงเรียนเพิ่มขึ้นสูงถึงสามเท่าในเวลาเพียงหนึ่งเทอม หัวใจหลักคือ นักเรียนเป็นผู้นำการรณรงค์

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 57 เวลา 13.00 น. ได้มีการเปิดตัวโครงการ “ฮีโร่กันน็อค” หรือ “Helmet Heroes” ซึ่งให้เด็กๆ เป็น “ฮีโร่รุ่นจิ๋ว” ทำหน้าที่เป็น “ผู้นำ” ในการปรับพฤติกรรมให้เพื่อนๆ คุณครูและครอบครัว หันมาหยิบหมวกนิรภัยที่มีอยู่มาสวมใส่อย่างจริงจัง และ “ฮีโร่ผู้ใหญ่” ที่เป็นที่รู้จักของคนไทย ทำหน้าที่สร้างความตระหนักให้สังคมและผู้ใหญ่ของประเทศ ทั้งคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค คุณชีวา ลาภิณตั้งสุทธิ ครูสมศรี เป็นต้น

มูลนิธิไทยโรดส์ ในฐานะพันธมิตรการทำงานขององค์การช่วยเหลือเด็ก (Save The Children) ได้นำเสนอรายงานข้อมูลเชิงสถิติและแนวโน้มล่าสุดด้านความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเรื่องหมวกกันน็อค ทั้งภาพรวมระดับประเทศ และกลุ่มเด็ก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล ร่วมกันขบคิดถึงปัญหาสถานการณ์การสวมหมวกนิรภัยของประเทศไทย และหาแนวทางขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการรณรงค์หมวกกันน็อค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน