บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน Bus & Truck’ 15 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ EH 106 ไบเบค กทม. โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำรับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในวงการอุจสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทั้งเอกชนและรัฐบาล รวมถึงผู้แทนจำหน่ายกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กับอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ ในประเทศ

ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ทางมูลนิธิไทยโรดส์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงงาน และนำเสนอผลเรื่อง “ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ” ทั้งหมด 4 ประเภท คือ รถบัสโดยสารประจำทาง รถบัสโดยสารทั่วไป รถตู้โดยสารประจำทาง และรถตู้โดยสารทั่วไป ในรัศมี 200 กิโลเมตร รอบกรุงเทพมหานคร แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ