ผ่านไปแล้วด้วยความสนุกสนานในกิจกรรมโครงการเด็กๆ ปลอดภัยในเมืองของเรา รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. ซึ่งได้สร้างความรู้และให้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนครบทั้ง 3 รุ่น ทางคณะวิทยากร ผู้สนับสนุนและผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว หวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดนี้ น้องๆ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดให้กับครอบครัว บุคคลรอบข้างได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ มีทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในรุ่นต่อไป และสามารถติดตามโครงการได้ที่ มูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม